Dades Generals

Recursos i Bases de Dades

Enllaços d'Interés

 

 

DADES GENERALS

La biblioteca és un servici central que reunix la col·lecció de documents: llibres, publicacions seriades, bases de dades i altres materials gràfics de l'Hospital General Universitari d'Elx.

Té com a objectiu difondre la informació disponible a tota la comunitat hospitalària.

L'organització d'este servici la determinen les activitats internes i les tasques del servici, destinades al públic lector, investigador, docent i assistencial, així com la naturalesa dels seus fons.

Adreça: camí de l'Almàssera ,11, 03203 Elx.

 

 

Plànol d'ubicació
 

Horari
 

De dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 hores


Personal i informació de contactePascual Gascón Sansano
Tfno. 96.661.69.05
Fax 96.661.69.05
Mòbil corporatiu 686.93.09.05 o 441269
Adreça electrònica : biblioteca_elx@gva.es

 

Servicios
 

La biblioteca proporciona als seus usuaris els servicis següents:


Lectura en sala
 

La biblioteca disposa de 14 llocs de lectura que poden usar tots els membres de la comunitat hospitalària i els estudiants de Medicina i Infermeria.

Este servici està limitat al personal del departament.

Disposa la biblioteca de fotocopiadora, escàner, 4 ordinadors i impressora.

No es permet el préstec de revistes, es consulten exclusivament en la sala de lectura.

Si vol conéixer els codis i les instruccions per a accdir a les revistes en línia, pose's en contacte amb la biblioteca o accedisca al document protegit següent: Claus d'accés

 


Instruccions de Maneig del catàleg

 

Préstec interbibliotecari

A través d'este servici, els nostres usuaris poden sol·licitar qualsevol tipus de material bibliogràfic que no es trobe en els nostres fons.

El gasto que comporta és a càrrec de l'usuari sol·licitant i depén del centre de destinació.


Informació Bibliogràfica
 

Qualsevol informació relativa a publicacions, fonts d'informació, fons d'altres biblioteques, adreces d'hospitals, pàgines web, etc., poden sol·licitar-la en la biblioteca.


Busques bibliogràfiques
Les busques bibliogràfiques les pot fer directament en les bases de dades a què tenim accés en qualsevol dels 4 ordinadors de la sala de lectura.

Volver arriba

 

RECURSOS I BASES DE DADES

Nota: punxe sobre les icones per a obrir els enllaços

 

Recursos

OPAC BIBLIOTECA
EBSCO
OVID
PORTAL DE REVISTES ELECTRÒNIQUES DE LA CONSELLERIA SANITAT
SCIENCEDIRECT
SPRINGER
OXFORD JOURNALS
WILEY
BMJ
NEW ENGLAND JOURNAL MEDICINE
THE LANCET
JAMA

Volver arriba
 

Recursos Recursos
   

 

Bases de dades

AGÈNCIA ESPANYOLA DE L'ISBN Base de dades que conté els títols de monografies editades a Espanya a les quals s'ha atorgat un ISBN (Número Internacional Normalitzat per a Monografies). Depén del Ministeri de Cultura. Pública i gratuïta.
FECYT Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. Les instruccions d'accés poden llegir-se en el document CLAUS D'ACCÉS.
COCHRANE LIBRARY PLUS EN ESPAÑOL Base de dades que arreplega revisions sistemàtiques i assajos clínics, entre altres publicacions. L'accés és universal i gratuït gràcies a la subscripció del Ministeri de Sanitat i Consum.
PUBMED

Medline d'accés gratuït.

SCIELO SciELO Espanya és una biblioteca virtual formada per una col·lecció de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut seleccionades d'acord amb criteris de qualitat
UPtoDATE Base de dades d'actualitzacions sobre totes les disciplines
WOS Web of Science WOS
VADEMECUM Base de dades de medicaments comercialitzats a Espanya.

Volver arriba

 

ENLLAÇOS  INTERESSANTS

Nota:

punxe sobre les icones per a obrir els enllaços

Revistas Electrónicas

 

Revistes en Accés Obert

AMEDEO: THE MEDICAL LITERATURE GUIDE Portal de revistes i llibres en accés obert.
BIOMED CENTRAL Portal de revistes en Open access, pertanyent a un grup editorial privat de caràcter comercial. Arreplega mes de 130 títols de les àrees de medicina i biologia sotmeses a revisió per parells.
DOAJ Directori que inclou 1.259 revistes científiques i acadèmiques d'accés obert, a text complet i amb control de qualitat.
INTERNET SCIENTIFIC PUBLICATIONS Portal que arreplega revistes electròniques de l'àrea de la medicina i ciències afins.
PLoS: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE La Public Library of Science (PLoS) és una organització sense finalitat lucrativa que promou l'accés lliure als articles científics. Edita revistes científiques gratuïtes per als lectors i finançades pels autors o institucions que patrocinen la investigació
PUBMEDCENTRAL PubMedCentral és un arxiu digital de revistes especialitzades en ciències de la vida, elaborat i mantingut pel Centre d'Informació Tecnològica (NCBI) de la National Library of Medicine (NLM), dependent del National Institute of Health (NIH) nord-americà. Els manuscrits subministrats són els procedents de publicacions sotmeses a revisió per parells.
REDALYC Portal d'accés obert a revistes de l'àmbit llatinoamericà. Enfocat fonamentalment a publicacions en ciències socials, amb uns 225 títols i més de 25.000 articles a text complet. Conté uns 30 títols de revistes espanyoles, entre els quals trobem publicacions de psicologia, salut i biblioteconomia. Disposa, a més, d'un buscador per a tot el portal per temes o països.

Volver arriba


Biblioteques

BIBILIOTECA NACIONAL
XARXA DE BIBLIOTEQUES DEL CSIC

 


Buscadors

GOOGLE SCHOLAR Producte especialitzat en busques acadèmiques, com ara tesis doctorals, informes tècnics, articles científics, societats professionals, universitats i altres institucions educatives. Busca recursos dels llocs web més rellevants; troba articles, abstracts i citacions, localitza el document complet a través del web si existix. Ordena els resultats per rellevància.
PUBGLE Motor de busca que combina la capacitat d'indització de PubMed amb la busca en Internet de Google. La busca es realitza en PubMed, restringida a un subgrup d'articles: les guies de pràctica clínica. Molts articles, i especialment les guies de pràctica clínica, es troben accessibles de forma gratuïta en internet sense que este fet puga reflectir-se en PubMed.
MEDICAL MATRIX  

Volver arriba
 

Catàlegs

CATÀLEG REBIUN Catalogo colectivo de bibliotecas universitarias.

 

 
Diccionaris i Enciclopèdies

DICCIONARI DE LA RAE Diccionari que establix la norma d'ús de l'espanyol.
DICCIONARI ANGLÉS-ESPANYOL/ESPANYOL-ANGLÉS EN LÍNIA  

Farmacologia

AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS Pàgina web de l'organisme que unifica les activitats d'avaluació, autorització, registre i control dels medicaments d'ús humà i veterinari.
AGÈNCIA EUROPEA DE MEDICAMENTS (EMEA) La principal missió de l'Agència és la protecció de la salut humana i animal. L'EMEA funciona con una xarxa i aglutina els recursos científics dels estats membres de la Unió Europea a fi de garantir l'avaluació i la supervisió dels medicaments a Europa.

Volver arriba
 

Portals Mèdics

CONSELLERIA DE SANITAT Portal de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, amb informació institucional, professional i d'interés per als ciutadans.
FISTERRA Web mèdica dedicada especialment a professionals d'atenció primària i orientada a la consulta i la formació. Oferix una gran quantitat de recursos.
INFODOCTOR Portal mèdic especialitzat en Atenció Primària. Oferix multitud d'enllaços i informació sobre totes les especialitats mèdiques des del punt de vista de l'atenció primària.
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE Portal de la Biblioteca Nacional de Medicina nord-americana, amb informació útil per a pacients, professionals de la informació, bibliotecaris i investigadors.

Volver arriba

 

 

t'interessa t'interessa

GVA
Docencia

Directorio telefónico

GEOSALUT

xarxes socials xarxes socials

Facebook Twitter Youtube