biblioteca biblioteca

Dades Generals

Accés remot a revistes electròniques

Recursos i Bases de Dade

Enllaços d'Interés

 

 

DADES GENERALS

La biblioteca és un servici central que reunix la col·lecció de documents: llibres, publicacions seriades, bases de dades i altres materials gràfics de l'Hospital General Universitari d'Elx.

Té com a objectiu difondre la informació disponible a tota la comunitat hospitalària.

L'organització d'este servici la determinen les activitats internes i les tasques del servici, destinades al públic lector, investigador, docent i assistencial, així com la naturalesa dels seus fons.

Adreça: camí de l'Almàssera ,11, 03203 Elx.


 

Plànol d'ubicació

 

Horari
 

De dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 hores


Personal i informació de contacte

Sonia Alfonso Gomis
Tfno. 96.661.69.05
Fax 96.661.69.05
Mòbil corporatiu 686.93.09.05 o 441269
Adreça electrònica: biblioteca_elx@gva.es

 

Servicis

La biblioteca proporciona als seus usuaris els servicis següents:

Lectura en sala
 

La biblioteca disposa de 14 llocs de lectura que poden usar tots els membres de la comunitat hospitalària i els estudiants de Medicina i Infermeria.

Este servici està limitat al personal del departament.

Disposa la biblioteca de fotocopiadora, escàner, 4 ordinadors i impressora.

No es permet el préstec de revistes, es consulten exclusivament en la sala de lectura.

Si vol conéixer els codis i les instruccions per a accdir a les revistes en línia, pose's en contacte amb la biblioteca o accedisca al document protegit següent: CLAVES DE ACCESO

Instruccions del Maneig del catàleg

 

Préstec Interbibliotecari
A través d'aquest servici, els nostres usuaris poden sol·licitar qualsevol tipus de material bibliogràfic que no es trobe en els nostres fons.

El gasto que comporta és a càrrec de l'usuari sol·licitant i depén del centre de destinació.Informació Bibliogràfica
Qualsevol informació relativa a publicacions, fonts d'informació, fons d'altres biblioteques, adreces d'hospitals, pàgines web, etc., poden sol·licitar-la en la biblioteca.


Recerques bibliogràfiques
Les recerques bibliogràfiques les pot fer directament en les bases de dades a què tenim accés en qualsevol dels 4 ordinadors de la sala de lectura.

Volver arriba

 

 

ACCÉS REMOT A REVISTES ELECTRÒNIQUES

 

RECURSOS I BASES DE DADES

Nota: punxar sobre les icones per a obrir els enllaços

 

Recursos

CATÀLEG DE REVISTES

     
UPtoDATE Base de dades d'actualitzacions sobre totes les disciplines  
DynaMed Plus The next-generation clinical information resource designed to decrease time to answer  
ClinicalKey

Revistes científiques, llibres de referència mèdica i quirúrgica, guies de pràctica clínica, base de dades de medicamento, tractats EMC, fitxes de educació per a pacients, milions de vídeos i imatges, monogràfics de First Consult/ Clinical Overviews, y guies clíniques, algoritmes de Fisterra, abstracts de MEDLINE y Clinicaltrials.gov.  FINS a el 20 de JUNY

 

Volver arriba
 

Recursos Recursos
   

 

Bases de dades

FECYT Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
COCHRANE LIBRARY PLUS EN ESPAÑOL Base de dades que arreplega revisions sistemàtiques i assajos clínics, entre altres publicacions. L'accés és universal i gratuït gràcies a la subscripció del Ministeri de Sanitat i Consum.
PUBMED Medline d'accés gratuït.
SCIELO SciELO Espanya és una biblioteca virtual formada per una col·lecció de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut seleccionades d'acord amb criteris de qualitat
REDALYC Portal d'accés obert a revistes del àmbit latinoamericà. Enfocat fonamentalment a publicacions en ciències socials con uns 225 títols y mes de 25.000 articles a text complet. Conté uns 30 títols de revistes espanyoles entre els quals trobem publicacions en Psicologia, Salut y Biblioteconomia. Disposa a més d'un cercador per a tot el portal per temes o països.
WOS Web of Science. WOS
MEDES MEDES és una iniciativa de la Fundació Lilly que té com a objectiu promoure la utilització de l'espanyol com a llengua per a la transmissió de coneixement científic en general i de les Ciències de la Salut en particular, entenent aquest propòsit no només orientat a la comunicació entre científics i professionals de la salut, sinó també a la divulgació social de la coneixença entre tots els hispanoparlants.
PRIMO Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de la Comunitat Valenciana.
PREEVID Biblioteca Virtual de el Servei murcià de salut.
MEDLINE PLUS MedlinePlus en espanyol és el lloc web dels Instituts Nacionals de la Salut per a pacients, familiars i amics. Produïda per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, la biblioteca mèdica més gran de món, MedlinePlus li brinda informació sobre malalties, afeccions i benestar en un llenguatge fàcil de llegir. MedlinePlus li ofereix informació fiable i actualitzada en tot moment, a qualsevol lloc i de forma gratuïta.
TESEO Consulta de base de dades de tesis doctorals.
IBECS

És una base de dades bibliogràfica. Ofereix referències bibliogràfiques i resums d'articles.
Elaborada per l'Institut de Salut Carlos III en col·laboració amb BIREME (Biblioteca Regional de Medicina, OPS) amb un programa anomenat lildbiweb i seguint la metodologia LILACS.

BIBLIO PRO BiblioPRO és una biblioteca virtual de qüestionaris en espanyol de resultats Percebuts pels Pacients (PRO - Patient Reported Outcomes) i Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS).
PEDRO Pedro és la base de dades sobre Fisioteràpia Basada en l'Evidència. Pedro és una base de dades gratuïta amb més de 37.000 assaigs aleatoris controlats, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica de Fisioteràpia. De cada assaig, revisió o guia, Pedro ofereix detalls per a la citació, resum i enllaç a el text complet, quan és possible. Pere està creat pel Centre de Fisioteràpia Basada en l'Evidència al George Institute for Global Health.
DIALNET Biblioteca Virtual de la Universitat de la Rioja
TRIP DATABASE

Trip és un motor de cerca clínic dissenyat per permetre als usuaris trobar i usar ràpida i fàcilment proves de recerca d'alta qualitat per recolzar la seva pràctica.
Trip ha estat en línia des de 1997 i des de llavors s'ha convertit en la principal font d'Internet de contingut basat en proves.

A més de l'evidència de la investigació, també permetem als metges buscar a altres tipus de contingut, com imatges, vídeos, fullets informatius dels pacients, cursos i notícies educatives.

Volver arriba

 

ENLACES DE INTERÉS

Nota: punxar sobre les icones per a obrir els enllaços

Revistas Electrónicas

 

Revistas en Acceso Abierto

AMEDEO: THE MEDICAL LITERATURE GUIDE Portal de revistes i llibres en accés obert.
BIOMED CENTRAL Portal de revistes en Open access, pertanyent a un grup editorial privat de caràcter comercial. Arreplega mes de 130 títols de les àrees de medicina i biologia sotmeses a revisió per parells.
DOAJ Directori que inclou 1.259 revistes científiques i acadèmiques d'accés obert, a text complet i amb control de qualitat.
INTERNET SCIENTIFIC PUBLICATIONS Portal que arreplega revistes electròniques de l'àrea de la medicina i ciències afins.
PLoS: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE La Public Library of Science (PLoS) és una organització sense finalitat lucrativa que promou l'accés lliure als articles científics. Edita revistes científiques gratuïtes per als lectors i finançades pels autors o institucions que patrocinen la investigació
PUBMEDCENTRAL PubMedCentral és un arxiu digital de revistes especialitzades en ciències de la vida, elaborat i mantingut pel Centre d'Informació Tecnològica (NCBI) de la National Library of Medicine (NLM), dependent del National Institute of Health (NIH) nord-americà. Els manuscrits subministrats són els procedents de publicacions sotmeses a revisió per parells.
AMF Actualització en Medicina de Família

Volver arriba


 

 

 

Infermeria

Cuidados 2.0 Informació i continguts de salud dirigit a les infermeres sobre cures: plans de cures, procediments, protocols, evidències científiques, jornades de nfermería, sessions clíniques, esdeveniments científics ...
Cuiden CUIDEN® és una base de dades Bibliogràfica de la Fundació Index que inclou producció científica sobre Cures de Salut en l'espai científic Iberoamericà, tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats i de promoció de la salut, com amb enfocaments metodològics, històrics, socials o culturals. Conté articles de revistes científiques, llibres, monografies i altres documents, fins i tot materials no publicats, els continguts han estat avaluats prèviament per un comitè d'experts.

Volver arriba

 

 

 

Farmacologia

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS Pàgina web de l'organisme que unifica les activitats d'avaluació, autorització, registre i control dels medicaments d'ús humà i veterinari.
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS La principal missió de l'Agència és la protecció de la salut humana i animal. L'EMEA funciona con una xarxa i aglutina els recursos científics dels estats membres de la Unió Europea a fi de garantir l'avaluació i la supervisió dels medicaments a Europa.

Volver arriba
 

 

Guies de Pràctica Clínica

FISTERRA Web mèdica dedicada especialment a professionals d'atenció primària i orientada a la consulta i la formació. Oferix una gran quantitat de recursos.
INFODOCTOR Portal mèdic especialitzat en Atenció Primària. Oferix multitud d'enllaços i informació sobre totes les especialitats mèdiques des del punt de vista de l'atenció primària.
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE Portal de la Biblioteca Nacional de Medicina nord-americana, amb informació útil per a pacients, professionals de la informació, bibliotecaris i investigadors.
BIBLIOTECA VIRTUAL SALUD PÚBLICA Portal de la Biblioteca Virtual de Salut Pública
EPISTEMONIKOS Atenció sanitària basada en l'evidència i les tecnologies de la informació per donar suport als que prenen decisions clíniques o de política sanitària.
GUIASALUD GuíaSalud, organisme de el Sistema Nacional de Salut (SNS) en el qual participen les 17 Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat, va ser creat el 2002 i adoptat el 2003 pel Consell Interterritorial com a instrument per millorar la qualitat de l'atenció sanitària al SNS.
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE National Guideline Clearinghouse is a public resource for summaries of evidence-based clinical practice guidelines.

Volver arriba
 

t'interessa t'interessa

GVA
Docencia

Directorio telefónico

GEOSALUT

xarxes socials xarxes socials

Facebook Twitter Youtube